II i III klasy sportowe

Zawodnicy!
Przypominamy o nadsyłaniu wniosków o nadanie II i III klasy sportowej za 2016 wraz z wynikami. Termin nadsyłania wniosków upływa 31.01.2017r.

Warto wraz z wnioskiem o licencję dokonać także formalności związanych z licencjami zawodnika i konia, aby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.
Dla przypomnienia II i III klasę sportową nadaje MZJ a klasę I PZJ. Poniżej znajdują się linki do norm na klasy sportowe w poszczególnych dyscyplinach.

Ujeżdżenie Skoki przez przeszkody WKKW Sportowe rajdy konne